Tin tức tuyển sinh
  • 12 NGÀNH ĐÀO TẠO ĐANG CÓ NHU CẦU NHÂN LỰC CAO

  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐƯA RA LƯU Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐĂNG KÝ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 TRỰC TUYẾN

  • HƯỚNG DÃN ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 TRỰC TUYẾN

  • MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ DỰ THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022

  • THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ 2022-TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tin liên quan

THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH CAO HỌC 2022

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình và nhu cầu người học, Trường Đại học Thái Bình phối hợp với các trường Đại học, Học viện tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022.
Thứ năm 10-03

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2019

Thứ hai 16-08

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2017

Thứ hai 16-08

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2018

Thứ hai 16-08

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020

Thứ hai 16-08

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2021

Thứ hai 16-08