Tin tức tuyển sinh
  • THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022

  • DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2022

  • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÂN LUỒNG THÍ SINH THỰC HIỆN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG TUYỂN SINH

  • KHUYẾN NGHỊ, LƯU Ý ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH KHI THỰC HIỆN NỘP TRỰC TUYẾN LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

  • THÔNG BÁO LÙI LỊCH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

Tin liên quan

QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2022

Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022.
Thứ năm 23-06