Thứ tư , 24-08-2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH PHÂN LUỒNG THÍ SINH THỰC HIỆN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG TUYỂN SINH

Để việc thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến của thí sinh được an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải do quá trình xác thực thông tin có thể mất nhiều thời gian trên hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh phân luồng thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh như sau:

 

Tin liên quan