Thứ ba , 12-04-2022

THÔNG BÁO PHỐI HỢP TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ 2022-TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ: Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm Trường Đại học Thái Bình, Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

Điện thoại: 02273.633.669; 0936.921.869; 0962.796.899

Website: www.tbu.edu.vn                    https://www.facebook.com/tuyensinh.tbu 

Email: dhtb@tbu.edu.vn                     Mã QR tư vấn tuyển sinh trực tiếp:

 

 

Tin liên quan