Tin tức tuyển sinh
  • Trường Đại học Thái Bình tiếp và làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

  • Ký kết chương trình hợp tác giữa Đại học Zeilona Góra, Ba Lan với Trường Đại học Thái Bình

  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG HAI, VLVH

  • Trường Đại học Thái Bình tiếp và làm việc với Giáo sư Detlef Werner Briesen, cố vấn Giáo dục đại học – Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)

  • THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

Tin liên quan