Tin tức tuyển sinh
  • CÁC MỐC THỜI GIAN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2024 (DỰ KIẾN)

  • HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024

  • THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024

  • Trường Đại học Thái Bình tiếp và làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

  • Ký kết chương trình hợp tác giữa Đại học Zeilona Góra, Ba Lan với Trường Đại học Thái Bình

Tin liên quan