Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Địa chỉ: Địa chỉ: Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: Điện thoại: 02273633669

Email: Email: dhtb@tbu.edu.vn

Website: https://tbu.edu.vn

TBU Trực tuyến

Phòng Hỗ trợ Sinh Viên

Hotline hỗ trợ sinh viên: Hotline - Tư vấn [02273633669]

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN