PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc)

Thông tin cá nhân

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

       


Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu Đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật.
Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Qui chế Tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.