Thứ ba , 07-05-2019

DOWNLOAD PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2020 theo hình thức học bạ

File Download

Phiếu đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ chính quy năm 2020 theo hình thức xét điểm thi THPT

File Download

Phiếu đăng ký xét tuyển Cao Đẳng thực hành từ kết quả thi THPT quốc gia.

File Download

Phiếu đăng ký xét tuyển Cao Đẳng  thực hành xét từ học bạ.

File Download Phiếu số 1 

File Download Phiếu số 2

 Phiếu đăng ký xét tuyển chương trình liên kết quốc tế.

File Download