Chủ nhật , 12-12-2021

Công ty TNHH Honda Việt Nam trao tặng thiết bị thực hành cho Trường Đại học Thái Bình

Nằm trong chương trình hợp tác nhiều năm qua giữa công ty TNHH Honda Việt Nam và trường Đại học Thái Bình về việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho công ty TNHH Honda Việt Nam. Ngày 10/12/2021, Công ty TNHH Honda Việt Nam đã trao 7 động cơ máy các loại cho khoa Công nghệ - Trường Đại học Thái Bình làm thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo ngành Công nghệ Ô tô của trường.
Hoạt động trao tặng động cơ máy phục vụ đào tạo cho trường Đại học Thái Bình của công ty Honda Việt Nam đã giúp trang bị thêm, đa dạng hoá thiết bị thực hành phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ngành Công nghệ Ô tô của trường có cơ hội thực hành trên các động cơ máy hiện đại đã và đang được ứng dụng thực tế trong cuộc sống.
Thông qua hoạt động này, Công ty TNHH Honda Việt Nam muốn khẳng định sự gắn kết giữa Công ty và nhà trường trong hoạt động hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng đáp ứng với nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất và yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
 
Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'CHƯƠNG TRÌNH TIẾP NHẬN THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO VIỆC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÔNG TV HONDA VIÊT hái Bình, NĂM2020'
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà